Informacja. Litera i w niebieskiej pętli.Drodzy Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół nr 21 w okresie nauczania zdalnego klas IV-VIII.