Ogólnopolski Program Edukacyjny "W świecie Montessori"Uczniowie klas 1-3 biorą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "W świecie Montessori", którego celem jest wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich oraz promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori. 
W październiku wykonali pierwsze zadanie - Montessoriańska samodzielność. Nasi podopieczni uczyli się samodzielności w zapinaniu i odpinaniu różnych zapięć odzieżowych, sznurowania butów, ubieraniu się, sprzątaniu, nakrywaniu do stołu i innych. Montessoriańska samodzielność na pewno będzie przez dzieci dalej rozwijana, ponieważ w tym roku szkolnym realizujemy również innowację pedagogiczną z wykorzystaniem elementów Marii Montessori pt. "Pomóż mi zrobić to samemu". W tym celu powstał kącik pomocy z działu życia praktycznego. Dzieci bardzo chętnie z niego korzystają - rozwijają koncentrację uwagi na wykonywaniu danej czynności, ćwiczą chwyt, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i próbują być w tym samodzielne. 

Elżbieta Goldwasser