Kumunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE

  • zgodnie z decyzją rządu z dnia 23.10.2020 roku od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 roku w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 75 wprowadza się tryb nauki zdalnej. plan zajęć dla poszczególnych klas zostanie podany przez librusa.
  • uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej nr 75 pozostają w trybie nauki stacjonarnej. świetlica funkcjonuje bez zmian; będą obiady..
  • uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 pozostają w trybie nauki stacjonarnej; będą dowozy i obiady.
  • z uwagi na zapisy mówiące o tym, że dzieci nie mogą same wychodzić z domu w godz. 8.00-16.00, nie będzie możliwości korzystania z obiadów przez uczniów klas IV-VIII.
  • w dniach 24.10.2020 roku - 8.11.2020 roku odwołuje się wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym sportowe na terenie szkoły.