Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE

W związku z doniesieniami medialnymi, odniośnie zakażenia koronawirusem Covid–19 u jednego pracownika szkoły, potwierdzam, że w dniu wczorajszym jeden pracownik szkoły zgłosił fakt pozytywnego wyniku zakażeniem Covid–19. Po uzyskaniu tej informacji, natychmiast zostały powiadomione odpowiednie organy, w tym powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz rodzice uczniów, z którymi miał kontakt pracownik.
Sprawa dotyczy segmentu C, tam gdzie uczą się dzieci klas młodszych - SP 75. Nie dotyczy segmentów klas IV - VIIII SP 75, ani uczniów SP 116. W chwili obecnej czekam na wytyczne i decyzje sanepidu dotyczącą zaistniałej sytuacji, związanej z wystąpieniem Covid–19 na terenie ZS 21. Bez pozytywnej decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, dyrektor szkoły nie może podjąć żadnych działań ograniczających funkcjonowanie szkoły.
Będę Państwa informować na bieżąco o sytuacji epidemicznej w szkole.

Lidia Kuźniar – dyrektor Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu