Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE
Pierwsze spotkania z rodzicami (wywiadówki) odbędą się w dniu 8 września 2020 roku, o godz. 17.30 w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne) według harmonogramu zamieszczonego poniżej:

SP 116:
8.09.2020 (wtorek), godz. 17.30, klasy I-VIII i grupa 0, wejście A - wejście główne

Spotkanie rad rodziców: SP 75 i SP 116 odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku o godzinie 17.30 w stołówce szkolnej - proszę o obecnocność po jednym przedstawicielu z każdej klasy (obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).

Lidia Kuźniar – dyrektor Zespołu Szkół nr 21we Wrocławiu