Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI PROCEDURAMI

• Procedura bezpieczeństwa dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 75 i Szkoły Podstawowej nr 116 w Zespole Szkół 21 we Wrocławiu.
• Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.
• Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 75 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu obowiązujący w okresie pandemii COVID-19.
• Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu obowiązujący w okresie pandemii COVID-19.
• Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.