Informacja. Litera i w niebieskiej pętli.Drodzy Rodzice, zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Nardowej i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanym do rodziców uczniów, w którym zachęcają Państwa do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.